shiraz
"کرایه ون در شیراز - شیراز" 1 مورد
اجاره ون تویوتا در شیراز

اجاره ون تویوتا در شیراز

موسوی
1397/2/6 19:51:12

کرایه ون تویوتا هایس جدید 13 نفره سقف بلند مدل بالا با امکانات سیستم صوتی و تصویری با مانیتور سقفی ( ... ومان ساعتی --- تومان 1روز = 8 ,9 صبح الی 8,9 شب ون بدون راننده کرایه نداریم ... جاده خاکی بدو